Práca v zahraničí

Práca v Nemecku, Švajčiarsku či Rakúsku

Každá krajina má odlišné podmienky pre pracovný trh. Pozrite sa čo Vás čaká, ale žiadne obavy - na každom kroku Vám pomôžeme.

Zvoľte krajinu:

Lekári

Rakúsko je pre lekárov vďaka blízkosti k slovenským hraniciam veľmi lákavou a dostupnou krajinou. Krajina ďalej láka lekárov svojim zo zákona 13. a 14. platom a vysoko sociálnou politikou.

Na pracovnom trhu je však narozdiel od Nemecka záujem zväčša len o atestovaných lekárov, čo je samozrejme dané aj pomerom počtu absolventov k rozlohou malej krajine.

Na získanie aprobácie je potrebná jazyková skúška zložená pred lekárskou komorou vo Viedni. K pripusteniu ku skúške je potrebné predložiť jazykový certifikát z nemeckého jazyka úrovne C1. Certifikát nesmie byť starší ako 10 rokov. Termíny a aktuálnu cenu skúšky nájdete na www.arztakademie.at.

Ďalšie potrebné dokumenty a postupy sú dané predpismi danej lekárskej komory podľa prislúchajúcej spolkovej krajiny, kde sa Vaše pracovné miesto nachádza.

Absolventi

Pre absolventov platia pre získanie aprobácie rovnaké podmienky, ako pre zatestovaných lekárov.

Väčšina absolventov nenastupuje, ako je zvykom v Nemecku, rovno na miesto pozície lekára v predatestačnej príprave, ale robí si takzvaný Turnus, ktorý zodpovedá našej cirkulácii. Turnus je aktuálne skrátený na 9 mesiacov, z pôvodných troch rokov. Po turnuse sa odvetvie delí buď na lekára v predatestačnej príprave, alebo na obor všeobecný lekár.

Určite treba podotknúť, že u nás oddelenskí lekári, sú v Rakúsku lekári vlastne lekári všeobecní, ktorí majú atestáciu z všeobecnej medicíny. Tým, že Rakúsko je malá krajina, s malým množstvom nemocníc a komplikovaným predatestačným systémom, doporučujeme našim klientom minimálne začať v Spolkovej Republike Nemecko, kde vo väčšine spolkových krajín je stále dostačujúca úroveň nemeckého jazyka B2 a zaradenie do predatestačnej prípravy je menej komplikované. Okrem toho Vám v Spolkovej Republike Nemecko vieme zabepečiť aj pre prípad potreby doučenia sa nemeckého jazyka na vyššiu úroveň, možnosť hospitácie.

Diplomované zdravotné sestry

Rakúsko je pre lekárov vďaka blízkosti k slovenským hraniciam veľmi lákavou a dostupnou krajinou. Krajina ďalej láka zdravotné sestry svojim zo zákona 13. a 14. platom a vysoko sociálnou politikou.

Pre zdravotné sestry a ich aprobáciu/nostrifikáciu je zodpovedné Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz, ktoré sídli na Radetzkystraße 2, vo Viedni.

Od 1.7.2018 je nutnosť k vykonávaniu práce zdravotnej sestry v Rakúsku zápis do Gesundheitsberuferegistra. K zápisu sú potrebné príslušné dokumenty a doklad o znalosti nemčiny. Z dôvodu pandémia je výnimka zo zápisu do 31.12.2023.

Bližšie informácie nájdete na stránke: www.gesundheit.gv.at

Lekári

Nemecko je veľkou a rôznorodou krajinou, ktorá sa takisto kvôli odlivu tamojších lekárov do zahraničia potýka s veľkým nedostatkom kvalifikovaného lekárskeho personálu.

Nemecko, na rozdiel od Rakúska, má jednoduchššiu predatestačnú prípravu lekárov a mnoho voľných pracovných miest. Na získanie aprobácie Vám vo väčšine spolkových krajín stačí doložiť jazykový certifikát z nemeckého jazyka úrovne B2. Výnimkou je spolková Republika Bavorsko, kde je potrebný jazykový certifikát vyššej úrovne C1. Po predložení jazykového certifikátu lekárskej komore príslušnej spolkovej republiky Nemecka musíte absolvovať ústnu jazykovú skúšku pred nemeckou lekárskou komorou.

Tým, že spolupracujeme s veľkými aj menšími nemocnicami v rámci všetkých spolkových krajín Nemecka, vieme Vám nájsť pracovné miesto podľa Vašich požiadaviek.

Absolventi

Mladým začínajúcim doktorom, ktorí sa po absolvovani univerzity rozhodli pracovať v zahraničí, odporúčame ako nástupnú krajinu Nemecko. Nemecko láka množstvom voľných pracovných miest aj pre absolventov univerzít, ale aj ďaľšími lukratívnymi podmienkami ako napr. možnosť služobného bytu, nemocničné škôlky a pod.

U mladých lekárov bez jazykovej skúšky vieme zároveň pred aprobáciou zabezpečiť možnosť hospitácie v nemocniciach, v rámci ktorej sa vedia zdokonaliť v nemeckom jazyku.

Diplomované zdravotné sestry

K tomu aby ste mohli prácu zdravotnej sestry v Nemecku vykonávať potrebujete povolenie príslušných úradov. Po odoslaní dokumentov Vás do cca 3 mesiacov kontaktujú úrady s informáciou, či sú Vaše podklady dostačujúce alebo musíte niečo doložiť.

Bližšie informácie nájdete aj na stránke www.anerkennung-in-deutschland.de

Lekári

Ak už máte ako lekár pracovné skúsenosti a dobrú úroveň nemčiny, túžite po vysokom zárobku a živote v krajine s jedným z najvyšších životných štandardov na svete, doporučujeme Vám Švajčiarsko.

Švajčiarsku sa ako ostatným krajinám nevyhlo nedostatok zdravotníckeho personálu. Zatiaľ čo v Zürichu majú vysoký počet lekárov, na vidieku im chýbajú kvalifikovaní pediatri a všeobecní lekári.

Jazykový certifikát, univerzitné vzdelanie a občianstvo EÚ je vo Švajčiarsku podmienkou k aprobácii. Predchádzajúce pracovné skúsenosti sú vítane a uprednostňované.

Zdravotné sestry

Ak už máte ako zdravotná sestra pracovné skúsenosti a dobrú úroveň nemčiny, túžite po vysokom zárobku a živote v krajine s jedným z najvyšších životných štandardov na svete, doporučujeme Vám Švajčiarsko.

Jazykový certifikát, univerzitné vzdelanie a občianstvo EÚ je vo Švajčiarsku podmienkou k aprobácii. Predchádzajúce pracovné skúsenosti sú vítane a uprednostňované.

Absolventi

Čo sa týka slovenských absolventov, závisí samozrejme od typu nemocnice, Švajčiari uperdnostňujú lekárov s minimálne 3-ročnými pracovnými skúsenosťami, výbornou znalosťou nemčiny a veľakrát, keď už prijmu do pracovného pomeru začínajúceho lekára, uprednostia nemeckých lekárov.

Hlavne z toho dôvodu naša agentúra nesprostredkuváva do Švajčiarska neatestovaných lekárov.

Pozrite si otvorené pozície

Neurolog
Severo-východ Rakúska
,
Rakúsko
Mzda
od 115.000 Eur/rok
Úväzok
40 hodín, možnosť aj čiastočného úväzku
Pridané
8.3.2024
Pozícia
Lekár